klik nuffnang

11.12.09

0

border

jenis-jenis border :

border-style: dotted;
border-style: dashed;
border-style: solid;
border-style: double;
border-style: groove;
border-style: ridge;
border-style: inset;
border-style: outset;

kod2 setiap border :

border-style: dotted;

<div style="border-width: 2px; border-style: dotted; border- ">
TULISKAN AYAT DI SINI
</div>border-style: dashed;

<div style="border-width: 2px; border-style: dashed; border- ">
TULISKAN AYAT DI SINI
</div>


border-style: solid;

<div style="border-width: 2px; border-style: solid; border- ">
TULISKAN AYAT DI SINI
</div>


border-style: double;

<div style="border-width: 4px; border-style: double; border- ">
TULISKAN AYAT DI SINI
</div>


border-style: groove;

<div style="border-width: 4px; border-style: groove; border- ">
TULISKAN AYAT DI SINI
</div>


border-style: ridge;

<div style="border-width: 4px; border-style: ridge; border- ">
TULISKAN AYAT DI SINI
</div>


border-style: inset;

<div style="border-width: 4px; border-style: inset; border- ">
TULISKAN AYAT DI SINI
</div>


border-style: outset;

<div style="border-width: 4px; border-style: outset; border- ">
TULISKAN AYAT DI SINI
</div>


juz copy and paste je
good luck~
lots of love
thanks for reading ♥ ekinyusri

0 ♥:

Post a Comment